TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG KHAY

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Chiềng Khay, Xã Chiềng Khay, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La
Tên giám đốc : Lù Văn Tại