TRƯỜNG MẦM NON BAN MAI

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Mường Giàng, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La
Tên giám đốc : Ngày hoạt động: 01/01/2010 (Đã hoạt động 5 năm)