CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MAI LAI

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số nhà 18, Tiểu khu 1, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
Điện thoại : 0912398912 01696
Ngày cấp : 15/03/2013
Tên giám đốc : Phan Xuân Trường